Wspieranie mediacji w transgranicznych sprawach cywilnych i spadkowych
Więcej informacji

FOMENTO to dwuletni projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Justice 2014-2020.

Projekt przyczyni się do szerokiego stosowania mediacji jako ekonomicznie korzystnego sposobu zapobiegania i rozwiązywania międzynarodowych sporów w sprawach cywilnych i spadkowych.
Wydarzenia
Partnerzy
Organizacje wspierające